Display # 
เข้ารับรางวัลในงาน TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015 ณ โรงแรมเชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 27 มกราคม 2559
ร่วมแสดงนิทรรศการ"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559" ณ สำนักงาน กสทช. วันที่ 9 มกราคม 2559
การฝึกอบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับสมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 มกราคม 2559
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 มกราคม 2559
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2559
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 21 มกราคม 2559
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับสมาชิกสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย วันที่ 20 มกราคม 2559
แอปพลิเคชันช่วยคนหูหนวกแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายการคิดนอกจอ ช่อง ThaiPBS
ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน รายการครอบครัวข่าวเด็ก
แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน รายการข่าวรอบวัน ช่อง ONE
 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid