Display # 
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับสมาชิกสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานีและชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19 มีนาคม 2559 ​
อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับหน่วยงานที่ติดตั้งโทรศัพท์วิดีโอ ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ วันที่ 29 มกราคม 2559
ร่วมแสดงนิทรรศการ "วันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 18" ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 5 มีนาคม 2559
ร่วมแสดงนิทรรศการ "วันรณรงค์ให้มีการใส่ใจเรื่องการดูแลหู International Ear Care Day" ณ รพ.ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 3 มีนาคม 2559
 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid