เปิดตัว TrueMove H Deaf Sim

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กสทช. และบริหารงานโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว TrueMove H Deaf Sim ที่ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ของศูนย์ TTRS ผ่าน 3 ช่องทางได้ฟรี ได้แก่ App TTRS Message App TTRS Video และ App TTRS Captioned Phone เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid