3. สถานีขนส่งมวลชน 10 แห่ง

1)    ท่าอากาศยานดอนเมือง
2)    ท่าอากาศยานภูเก็ต
3)    ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4)    สถานีรถไฟหัวลำโพง
5)    สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร (หมอชิต)
6)    สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา (แห่งที่ 2)
7)    สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ใหม่ (ฉิมพลี) (บริษัท เอสบีที สตาร์ จำกัด)
8)    สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯเอกมัย
9)    สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี
10)    สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่2 (อาเขต)