2. สถานที่ราชการ 21 แห่ง

1)    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
2)    "สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"
3)    ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4)    สำนักงาน กสทช.
5)    ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
6)    ศาลากลางจังหวัดพะเยา
7)    พมจ.หนองคาย
8)    พมจ.แพร่
9)    พมจ.ระยอง
10)    พมจ.อุตรดิตถ์
11)    พมจ.กระบี่
12)    พมจ.กาฬสินธุ์
13)    พมจ.นครปฐม
14)    พมจ.นนทบุรี
15)    พมจ.นครศรีธรรมราช
16)    พมจ.สตูล
17)    เทศบาลตำบลบางพลี
18)    เทศบาลนครปากเกร็ด
19)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
21)    เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย